Skip to main content

Eenhoorn 1 – Opmeten

Ik ben inmiddels al veel jaren wegwijs met Eenhoorn, een bijzonder schip dat uniek is in zijn soort. Nu ik het modelbouw virus te pakken heb en besloten heb dat de Kameleon voorlopig niet verder komt dan het tekeningen pakket is Eenhoorn een erg interessante optie om te bouwen, zeker gezien de hoeveelheid herinneringen die hier aan verbonden zijn. Er zijn echter geen tekeningen (meer) van Eenhoorn dus hoe gaan we deze bouw dan aanpakken? Juist, door zelf de tekeningen opnieuw te maken. In dit artikel zal ik beschrijven hoe dit te realiseren is.

Voordat we beginnen een aantal foto’s van het schip te water en op de kant.

PICT0075 (1)IMG_2772 IMG_1163

Allereerst moet het schip op het droge staan om goed bij de romp te kunnen. Voor het inmeten van de Eenhoorn zijn we een lange dag aan het meten geweest. Het is handig en verstandig om alles op één dag te doen zodat je nog weet waar je gebleven bent en wat de lastige dingen zijn. Over meerdere dagen verspreiden zou niet zo overzichtelijk zijn.

Voorwaarden inmeten

  • Alle metingen worden op  dezelfde standplaats verricht
  • Ga uit van een goede vlakke basis

Benodigdheden
Voordat je een eind weg moet om een schip op te meten is het wijs de volgende dingen mee te nemen

  • Schietlood (twee stuks is erg handig)
  • Waterpas
  • Rolmaat
  • Tape of krijt om op de grond mee af te meten
    Dit kan ook vervangen worden voor een houten frame o.i.d. als er geen stevige ondergrond beschikbaar is.
  • Twee grote winkel- of blokhaken
  • Lange latten en houten platen voor het tijdelijke meet gereedschap

Stap 0 – de voorbereidingen

Omdat het schip op een bok staat is het niet eenvoudig om vanuit het midden te meten. Daarom is er met tape een kader om het schip gemaakt, evenwijdig aan de hartlijn van het schip. De hartlijn is samen met de loa (lengte over alles) eenvoudig te bepalen door schietlood aan de boeg en spiegel van het schip te hangen. Op het tape is om de meter een streep gezet om niet continu alles op te hoeven meten. Het interval van een meter kan bepaald worden aan de hand van de hoeveelheid detail (veel vormovergang op een plek vraagt een fijner raster).

Ook is het handig een paar foto’s exact van de zijkant te maken zodat krommingen en andere details later over te trekken zijn.

20130105 voorkant zijaanzicht`20120105 achterkant zijaanzicht

Daarna is het noodzakelijk om het kader dat op de grond is geschetst ook in een CAD programma te tekenen. Alle opgemeten maten kunnen dan hier aan gerelateerd worden.

Stap 1 – Lengte over alles en bovenaanzicht bepalen

De lengte van de romp wordt bepaald d.m.v. schiet lood dat op de boeg en achtersteven worden geplaatst. Tussen het schietlood wordt aan één zijde (stuur- of bakboord is om het even) een balk geplaatst welke als nullijn zal fungeren tijdens het opmeten. In onderstaande afbeelding is duidelijk te zien dat de maten vanaf het kader buiten het schip zijn aangegeven.

20130105 dek

Stap 2 – Profiel, zool en spiegel vastleggen

De contouren van het schip kunnen daarna vastgelegd worden. Vanuit het center van het schip kan het x- en y coördinaat bepaald worden van de zeeg en kiel (als deze een breedte heeft).

20130105 profiel 20130105 Boven- zijaanzicht

Zo begint het al ergens op te lijken, we gaan verder met de detaillering.

20130105 zool 20130105 Spiegel en zool

Stap 3 – onderwaterschip verloop bepalen

Om dit te bepalen hebben we een tijdelijk gereedschap gemaakt dat bestaat uit een horizontale balk waar aan het uiteinde loodrecht een verticale balk bevestigd is. De lengte van de verticale balk is gekozen aan de hand van de hoogte waarop de eerste bepalende vormovergang plaats vindt. De horizontale balk wordt haaks op het kader gelegd om de exacte locatie van de meting te garanderen en de verticale balk wordt rustig tegen de huid van het schip aangeschoven. De afstand van de verticaal tot aan het kader wordt daarna in CAD verwerkt. Met een interval van 1 meter kan dan steeds meer detail aangebracht worden in het ruwe model.

Dit kan bij elke bepalende vorm overgang gedaan worden, het is een kwestie van de verticale balk afzagen, alles haaks op het kader houden en rustig tegen de huid schuiven. Een te veel aan informatie is ook weer niet handig aangezien de definitieve vorm dan erg lastig te controleren is. Dit is vooral een kwestie van veel proberen en spelen.

20130105 onderwaterschip

Eindresultaat

En het eindresultaat met een loft (gekromd vlak met hulplijnen) over alle spanten:

20130105 meting klaar20130106 Bobbels, strookt niet

Zoals te zien is strookt het schip zoals het nu in CAD staat nog niet. Er zitten diverse bobbels in welke er uit gepoetst moeten worden. Eens zien hoe we dit het beste op kunnen lossen. Wellicht dat DELFTship hier een antwoord op is.
One thought on “Eenhoorn 1 – Opmeten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *